การสมัครเรียน

ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน
หรือโทร. 0-7731-1174

วัน / เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

8 - 16:30

เสาร์

8 - 16:30

อาทิตย์

8 - 12:00

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

  • 16 ส.ค. 63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
  • 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 63 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
  • 22 – 24 พ.ย. 63 แข่งขันวชิรวิชาการ
  • 27 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
  • 27 – 30 ม.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

รับสมัครนักเรียน

นักเรียนชั้นเนอสเซอรี ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.ศิวัฒม์ ทิพย์พิมล และวิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.วิรามร อุ่นเรือน

ภาพบรรยากาศ

โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน